KBT behandling och KranioSakral terapi

Jag hjälper dig våga tro på dina egna inre resurser

Ta första steget mot fysisk balans och djupare självinsikt. Jag erbjuder KranioSakral terapi och Kognitiv beteende terapi för en kraftfull helhet. Där stödjer jag dig på vägen mot förändring och harmoni.

Välkommen!

Portrait of Kathrin Fors by the beach

Jag kan hjälpa dig med dessa besvär

Stress/ Utmattningssyndrom

Vi balanserar kroppens stressrespons i parasympatiska nervsystemet med avspänning och återhämtning.

Hormonproblem

Vi arbetar med att främja balans i det endokrina systemet såsom bla binjurar, hypofys och sköldkörtel.

Sömnproblem

Vi arbetar med att minska spänningar och ångest, hitta kroppens ursprung av avslappning och återhämtning.  

Huvudvärk/ migrän

Vi behandlar strukturer med syfte att frigöra spänningar, för att få lindring av migrän och huvudvärk.

Depression

Vi identifierar och bryter negativa tankemönster, samtidigt som vi fokuserar på att öka motivationen.

Ångest

Vi hjälps tillsammans åt för att identifiera och gradvis utmana de situationer och tankar som utlöser din ångest.

med hjälp av dessa metoder

KranioSakral terapi

KranioSakral terapi hjälper kroppen att hitta tillbaka till hälsan, med både fysisk, emotionelt och mental effekt.

Kognitiv beteendeterapi

Omfamna och förstå dina tankar, känslor och beteenden med hjälp av KBT.

Du är i trygga händer

På bilden ser du mig Kathrin Forss, i hela mitt liv har jag varit nyfiken på människan och vad som driver hennes beteenden. Som en lugn och lyhörd själ tror jag på kraften i dina inre resurser och har en holistisk syn på välbefinnande. Det är med stort förtroende jag följer dig en bit på vägen mot förändring och inre balans.

Kathrin Fors
Kathrin Fors sitting in front of a waterfall

Tidlös visdom och modern förståelse

Samlad kunskap sedan urminnes tider och modern kunskap från forskning är grunden för mitt holistiska synsätt. Med ödmjukhet, kärlek och tillit som ledstjärnor, strävar jag efter att skapa en plats för utveckling och hopp. Respekt för din unika natur och en genuin önskan om att låta dig känna dig sedd, genomsyrar min arbete.

Genom KBT och KranioSakral terapi förenar jag gamla och moderna metoder för att erbjuda en varm och trygg plats där du kan återupptäcka balansen inom dig själv.

Därför är det viktigt

Självomsorg- att lyssna till dina fysiska och emotionella behov och aktivt göra val som stödjer din hälsa- är en grundläggande investering i ditt välmående som är lätt att prioritera ner när livet är stressigt och hektiskt. Det är då lätt att helt glömma ge sig själv den omsorg som du förtjänar. 

KBT och KranioSakral terapi är två vägar du kan använda för att utforska dina inre mönster, hantera stress och återfå balans. Genom kombination av dessa två metoder kan vi skapa en holistisk och individanpassad väg för ditt välbefinnande.  

Visa dig själv kärlek och respekt och skapa den grund just du behöver för att möta livets utmaningar med styrka och balans.

Kathrin Fors reading a book

Vanliga frågor

Här får du svar på de vanligaste frågorna som ställs

Finns det några nackdelar med KBT behandling?

För att terapin ska fungera på bästa sätt, krävs mod, motivation och engagemang. Vi hittar tillsammans verktyg för att i hemmamiljö träna och arbeta med dem som hemuppgifter.

Jobbar man bara med att förändra tankarna i KBT terapi?

KBT handlar om att utforska sina känslor och beteenden. Att börja utforska gamla ofta omedvetna tankemönster, kan skapa en stark grund för positiv förändring.

Vem passar KBT för?

KBT fungerar för många olika problemområden, både olika form av mental ohälsa, för arbete med grundorsaker till djupare känslor samt vid personlig utveckling.

Är det någon gång jag inte ska behandlas med KranioSakral terapi?

Vi behandlar inte gravida i den första trimestern, barn under 8 år, personer med historik av TIA(Transitorisk ischemisk attack) eller cancerdiagnos.

Hur går Kraniosakral terapi till praktiskt?

Du ligger klädd på behandlingsbänken. Terapeuten arbetar varsamt med små mycket lätta tryck. För att komma i kontakt med små vävnadsrörelser och obalanser.

Kan jag boka in KBT behandling även om jag har mer än ett problem?

Det är vanligt att ha mer än ett problemområde samtidigt. Inom KBT behandlas generellt ett problem i taget, det som skapar mest lidande arbetas med först.

Varför får man hemuppgifter i KBT?

Ett viktigt mål inom KBT är att ge verktyg för att hantera sina problem i vardagen, utanför terapirummet. För att det ska fungera på bästa sätt, så är hemuppgifter vanliga inom KBT.

Hur många behandlingar med KranioSakral terapi behöver jag ta?

Rent generellt kan man säga att de besvär som nyligen har uppstått kräver färre behandlingar, medan besvär som har varit med länge ofta kräver fler behandlingar.

Varför behöver man oftast inte gå på KranioSakral terapi varje vecka?

Kroppen fortsätter själv att arbeta med det som terapeuten och klienten satt igång under en behandling. Detta fortsätter i ungefär tre veckor efteråt.

Det kan kännas skrämmande att ta första steget

Men det är just där du finner det mest betydelsefulla vägskälet.  

Flowers in front of a cabin