Kathrin Fors reading a book

Förståelse

Mitt fokus är att du ska få känna dig sedd och förstådd.

Hopp

Min ambition är att du ska kunna gå härifrån med en ny känsla av hopp.

Förtroende

Min önskan är att skapa en trygg och respektfull miljö, där du kan växa.

Samarbete

Mitt mål är att vi tillsammans skapar en väg för din utveckling.

En nyfikenhet har alltid funnits med mig så länge jag kan minnas, en nyfikenhet på den inre människan, vad som driver oss och vad som ligger bakom vårt beteende.   

Vetgirigheten har följt med mig genom min egen personliga resa, sammanvävd med en djup längtan efter att förstå mig själv på djupet. Det har varit en resa full av utmaningar och upptäckter, där jag mött och omfamnat svårigheter jag mött längs vägen. En kamp, som i efterhand visade sig vara en av de största utmaningarna i mitt liv.

Denna kamp, som tagit mycket onödig energi, hade rötter i min erfarenhet av övergrepp i barndomen. Under lång tid kände jag ett behov av att förklara mina känslor och beteenden för att känna mig bekräftad. Jag längtade efter att få veta att mina känslor var giltiga och att jag var ok. Jag sökte en inre frid som jag ännu inte hade funnit.

Men med tiden och med djupa insikter, har jag förstått vad den här kampen egentligen handlade om och vart den hade sitt ursprung. En process som ledde till självförståelse och acceptans. Jag lärde mig att finna inre frid genom att lyssna på min egen inre röst och upptäcka mina egna resurser. Min tro är att det finns utveckling, i våra utmaningar vi ställs inför.

Upplevelsen av en utforskande resa, präglad av min egen strävan efter inre förståelse och hälsa, har inspirerat mig att vägleda andra genom deras egna personliga utmaningar. Med ödmjukhet och förståelse strävar jag efter att vara den stöttande handen på din väg till välbefinnande.

A hand drawing a smiley in the sand

En personlig resa mot inre tillväxt och stöd för andra

Genom att dela min egen personliga resa vill jag inspirera och stödja dig i din strävan efter självförståelse, läkning och inre tillväxt. Jag tror att vi alla har en inneboende kraft och potential att skapa förändring och hitta frid i våra liv. Med min erfarenhet och expertis inom KBT och KraniSakral terapi, strävar jag efter att skapa en trygg och förtroendefull miljö där vi tillsammans kan utforska och lösa utmaningar. Oavsett vilken resa du befinner dig på, är mitt mål att hjälpa dig att uppnå självacceptans, stärka din inre styrka och finna en känsla av djup inre trygghet.

Jag är här för att jag vill hjälpa dig.

Jag vill skapa en atmosfär där du kan känna dig sedd och hörd, oavsett om det handlar om fysiska eller psykisk/mentala bekymmer. Genom KBT eller KranioSakral terapi, vill jag ge dig den atmosfär du behöver för att tillsammans utforska dina tankar och känslor eller lösa upp fysiska blockeringar. Min innersta önskan är att få vara en del av din resa mot läkning, självacceptans, styrka och till den inre frid i kropp och själ som du förtjänar.

Varma röda blommor

Jag ser fram emot att få finnas med på en bit av din unika resa

Ett varmt tack för möjligheten att stödja dig på din väg

Flowers in front of a cabin